​Худалдан авалт

Бараа буцаалт, цуцлах

1.Өнгө болон хэмжээ зөрүүтэй, захиалгаас өөр тохиолд төлбөрийн ажлын 3 өдөр бүрэн барагдуулах

2. Бараа захиалснаас 24 цагын дотор цулах бүрэн боломжтой, төлбөрийг 100% нөхөн олгоно.