LONGLIFE ANTIFREEZE AF 12+ (RED)

  • Нэгж үнэ ( ширхэг ) 1
Найруулдаг антифриз (Улаан)

Mannol Longlife Antifreeze AF12+ - Орчин цагийн аль ч хөргөлтийн системд хэрэглэх Моноэтиленгликоль суурь дээр хйисэн найруулдаг антифриз. Зэврэлтээс урьдчилэн сэргийлнэ. Хөөсөрдөггүй. Жийргэвч резин болон хуванцар эд ангид сөрөг нөлөөгүй. Нитрат фосфат агуулаагүй.

Ижил төрлийн бараа