MANNOL HYDRO HV ISO 32

  • Нэгж үнэ ( ширхэг ) 1
Гидравлик тос

Mannol Hydro ISO HV нь тосны битүү эргэлттэй системд зориулсан зууралдангийн өндөр коэффициенттэй парафин тос. Өндөр даралттай болон температурын их өөрчлөлттэй нөхцөлд ажилладаг гидравлик систем; зууралдангийн өндөр чанар болон механик химийн үйлчлэлд тогтвортой тос шаардах хурдны хайрцаг; тохиргооны систем болон рулийн гидр-т хэрэглэнэ. Зууралдангийн өндөр индекстэй, царцах бага температур болон элэгдлийн эсрэг шинж чанартай, хүчилд тэсвэртэй, хөөс болон зэврэлт үүсгэхгүй, ус тусгаарлах шинж чанар сайн. Дараахи о/у-ын болон техник үйлдвэрлэгчдийн чанарын стандартад нийцнэ: ISO 32; AFNOR 48600; ASLE 70-1, 70-2, 70-3; CINCINNATI MILACRON P-68, P-69, P-70; DAVID BROWN ET19, ET33; DENISON HF-2; DIN 51524 Part 3, HV; SPERRY VICKERS M2950-SD/I-286-S3; US STEEL 126-127; VDMA 24318

Ижил төрлийн бараа