MOTOR FLUSH 10 MIN

  • Нэгж үнэ ( ширхэг ) 1
Мотор угаагч

Хөдөлгүүрийн бохирдсон тосны бүлхэрсэн хэсгийг саармагжуулан задалж хог бохирдлыг арилгаснаар хөдөлгүүрийн эд ангийг элэгдлээс хамгаална. Малсын систем, клапан, тосны насосны тор зэргийг цэвэрлэнэ. үүний үр дүнд хөдөлгүүрийн тосолгоо найдвартай явагдана. Бүх төрлийн минераль болон синтетик тостой сайн холилдоно. Бүх төрлийн бензин, турбинтэй болон турбингүй дизель хөдөлгүүртэй автомашинд хэрэглэж болно. Савлагаа: 443мл

Ижил төрлийн бараа