Aurora хөргөлтийн шингэн Монголд

Олон улсын чанар стандартын дагуу, Монгол орны эрс тэрс уур амьсгалд тусгайлан зориулж “Авто Ойл” ХХК-ийн захиалгаар Казахстан улсын «БАҒАШАР МЕКЕН» компанид үйлдвэрлэж зах зээлд нийлүүлээд байна...

Дэлгэрэнгүй