80W-90 GL-5

  • Нэгж үнэ ( ширхэг ) 1
ХҮЧ ДАМЖУУЛАХ АНГИЙН ТОС

LUXE нэрийн бүх хүч дамжуулах ангийн тосыг гүн цэвэрлэсэн минераль тосны суурин дээр хүч дамжуулах механизмуудын найдвартай ажиллагааг хангахад шаардлагатай эс элэгдэх, үл зэврэх, эс хөөсрөх, үл исэлдэх шинж чанар бүхий ANGLAMOL-ын бодисыг нэмж гарган авсан. Хурдны хайрцаг ба онгоцны редукторын хүч дамжуулах эд ангийн тосолгоонд хэрэглэнэ. Хүч дамжуулах ангийг тослоходзориулсан Бага температурт урсамтгай чанар өндөр байх ба бүх улиралд ашиглана.

Ижил төрлийн бараа