GETRIEBEOEL ADDITIV AUTOMATIK

  • Нэгж үнэ ( ширхэг ) 1
Автомат кропны үйл ажиллагаа сайжруулагч

Автомат кроптой автомашинд нэмэлт бүтээгдэхүүн болж хэрэглэгдэх ба ялангуяа ажлын өндөр температур болон элэгдэл ихтэй үед онцгойлон хэрэглэх ба, шинэ автомашинд сэргийлэх үүднээс хэрэглэнэ. Дуу чимээг багасгаж элэгдлээс хамгаална. Хэт халуун болон хүйтэнд тэсвэртэй болгоно. түүнчлэн хуучирсан арааны жигд ажиллагааг хангаж, ашиг ажиллагааг сайжруулна. Тостой холилдох чанар өндөр. Савлагаа: 20гр

Ижил төрлийн бараа