HIGHTEC ANTIFREEZE AG 13 (GREEN)

  • Нэгж үнэ ( ширхэг ) 1
Найруулдаг антифриз (Ногоон)

Mannol Hightec Antifreeze AG13 - Орчин цагийн аль ч хөргөлтийн системд хэрэглэх Моноэтиленгликоль суурь дээр хйисэн найруулдаг антифриз. Зэврэлтээс урьдчилэн сэргийлнэ. Хөөсөрдөггүй. Жийргэвч резин болон хуванцар эд ангид сөрөг нөлөөгүй. Нитрат фосфат агуулаагүй.

Ижил төрлийн бараа