MOTOR DOCTOR

  • Нэгж үнэ ( ширхэг ) 1
Мотор эмчлэгч

Өндөр технологиор гаргаж авсан энэ бэлдмэл нь хөдөлгүүрт устаа болон тортог үүсэх, асаах камерт тос орохоос урьдчилан сэргийлнэ. Шинэ хөдөлгүүрийг элэгдлээс хамгаалж хуучралтыг удаашруулна. Хуучин хөдөлгүүрийн энерги зарцуулалтыг багасгаж тосны даралтыг нэмэгдүүлж насыг уртасгана. Хөдөлгүүрийн болон клапанын дуу чимээг багасгана. Компрессорын ажиллагааг дээшлүүлнэ. Үрэлттэй эд ангийн гадаргуу дээр найдвартай тосолгооны пленк (хальсан бүрхүүл) бий болгосноор ашиглалтын хүнд нөхцөлд ажиллаж буй хөдөлгүүрийн доголдолгүй ажиллагааг хангана. Хүйтэнд хөдөлгүүрийг саадгүй асаана. Бүх төрлийн минераль болон синтетик тоснуудтай маш сайн холилдоно. Хэрэглэх заавар: Хөдөлгүүрийн тосыг соих болгонд хэрэглэх нь илүү үр дүнтэй. (Хөдөлгүүрийн ажлын температурын үед) 5 литр хүртэлх тосны багтаамжтай саванд энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэнэ.

Ижил төрлийн бараа