SHELL HELIX HX3 15W-40 4л

  • Нэгж үнэ ( ширхэг ) 1
УНИВЕРСАЛ МИНЕРАЛ ХӨДӨЛГҮҮРИЙН ТОС

ХУУЧИН ХӨДӨЛГҮҮРТ ТОХИРСОН ЦЭВЭРЛЭХ БОЛОН ХАМГААЛАЛТ Shell Helix HX3 хөдөлгүүрийн тос нь хуучин хөдөлгүүрт тогтсон бохирдлыг саадгүй арилгаж, хамгаалалтын бүрхүүл бий болгодог. Элэгдэж хуучирсан хөдөлгүүрийн цаашид ажиллах эдэлгээг уртасгадаг. Бүх төрлийн бензин болон дизель карбюратор, хийн түлшин хөдөлгүүрүүдэд тохирно.

Ижил төрлийн бараа