SHELL HELIX HX7 5W-40 4л

  • Нэгж үнэ ( ширхэг ) 1
ХАГАС СЕНТИТИК ХӨДӨЛГҮҮРИЙН ТОС

ЦЭВЭРЛЭХ БОЛОН ХАМГААЛАЛТ, ЗӨӨЛӨН ЖОЛООДЛОГО Shell Helix HX7 хөдөлгүүрийн тос нь 5-8 жилийн насжилттай бензин болон дизель хөдөлгүүрт илүүтэй тохирсон тос юм.

Ижил төрлийн бараа