SHELL HELIX ULTRA 5W-40 4л

  • Нэгж үнэ ( ширхэг ) 1
БҮРЭН СЕНТИТИК ХӨДӨЛГҮҮРИЙН ТОС

ХАМГИЙН ДЭЭД ЗЭРГИЙН ЧАНАРТАЙ ЦЭВЭРЛЭХ БОЛОН ХАМГААЛАЛТ Shell Helix Ultra нь Shell-ийн хамгийн сүүлийн үеийн ололтыг агуулсан бүх төрлийн хөдөлгүүрүүдийн хүчин чадлыг нь нэмэгдүүлж, дээд зэргээр цэвэрлэх болон хамгаалах чанартай, шатахуунд хэмнэлттэй тос юм. Shell Helix Ultra нь ялангуяа дээд зэргийн чанартай бензин болон дизель хийн түлшин хөдөлгүүрт сайн тохирсон тос юм.

Ижил төрлийн бараа