STANDART 20W-20 (M8B)

  • Нэгж үнэ ( ширхэг ) 1
Универсаль тос

Дундаж эргэлттэй хөнгөн болон хүнд даацын ачааны тэрэгнүүдийн карбюраторт хөдөлгүүрт бүх улиралд хэрэглэнэ. Мөн дундаж эргэлттэй дизель тракторт хэрэглэнэ. Савлагаа: 1л, 4л, 5л

Ижил төрлийн бараа